Op de toegang tot en het gebruik van deze website van SMITH-MEDIA.nl zijn naast de toepasselijke wetgeving ook de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.
 
INHOUD
De website heeft tot doel het informeren van potentiële en bestaande klanten van SMITH-MEDIA.nl en het verkopen van de producten via internet.
SMITH-MEDIA.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze SMITH-MEDIA.nl website. SMITH-MEDIA.nl garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.
 
Noch SMITH-MEDIA.nl noch medewerkers, noch derden waarvan SMITH-MEDIA.nl gebruik maakt, zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.
 
SMITH-MEDIA.nl kan ten alle tijden en zonder kennisgeving, wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen (disclaimer).
 
AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van SMITH-MEDIA.nl danwel opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar, danwel gelicenseerd door de eigenaar aan SMITH-MEDIA.nl
Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden en vermits vooraf schriftelijke toestemming is ontvangen van SMITH-MEDIA.nl voor gebruik zoals hierboven genoemd.
 
Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is SMITH-MEDIA.nl hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer. Voor vragen, en of opmerkingen kunt u contact opnemen met SMITH-MEDIA via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.